Δράσεις - Στόχοι

Κατασκευή Έργων

Το Πρόγραμμα Έργων που κλήθηκε να εκτελέσει η Εταιρεία, από την έναρξη της λειτουργίας της έως σήμερα, περιλαμβάνει κυρίως την κατασκευή 1000 περίπου χλμ. νέου οδικού δικτύου στην Βόρειο Ελλάδα και συγκεκριμένα την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού (670χλμ.) και των καθέτων αξόνων της. Παράλληλα, με την κατασκευή των αξόνων αυτών, στο πρόγραμμα έργων της Εταιρείας περιλαμβάνονται τα έργα που ανατέθηκαν με διάφορες ΚΥΑ κατά την διάρκεια του 2010 και αφορούν σε νέα έργα των Περιφερειών της Βορείου Ελλάδας και των Νησιών Βορείου και Νότίου Αιγαίου καθώς και άλλα έργα όπως συνδέσεις με λιμάνια & αεροδρόμια, παρεμβάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, βελτιώσεις του υφιστάμενου οδικού δικτύου, έργα οδικής ασφάλειας κλπ.

Η πρόοδος υλοποίησης όλων των δράσεων, που περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα έργων αρμοδιότητας της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., έχει ως εξής:

     -  Ο Αυτοκινητόδρομος ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

 

     -  Οι Κάθετοι Άξονες

Ωρίμανση Μελετών

Η κύρια αρτηρία (αυτ/μος Εγνατία Οδός), σε επίπεδο μελετών, είναι περαιωμένη στο σύνολό της. Η Διεύθυνση Μελετών συντάσσει συμπληρωματικές μελέτες για να εξασφαλισθούν συνδέσεις οικισμών και ευρύτερων περιοχών. Οι μελέτες ευθύνης ΕΟΑΕ με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση αφορούν:

 

ΑντικεIμενο

ΠηΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΑ σε εκ.€ (με ΦΠΑ)

ΚΑ Δερβένι-Σέρρες- Προμαχώνας

ΔΔΜ (2007-2013)

4,70

Περιαστική οδός Σερρών (α’ φάση)

ΔΔΜ (2007-2013)

1,59

Περιαστική οδός Σερρών (β’ φάση)

ΔΔΜ (2007-2013)

1,79

Δράμα - Καβάλα

Ε.Π. Μακ.- Θράκη

 (2007-2013)

4,10

Ξάνθη- Εχίνος- Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα

Interreg «Ελλάδα- Βουλγαρία»

8,30

Οδική Ασφάλεια

ΕΠ-ΕΠ

7,35

Μελέτες ΧΑΔΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ

0,60

Σύνδεση Αυτοκινητοδρόμων Εγνατία-ΠΑΘΕ με αερολιμένα Θεσσαλονίκης

ΔΔΜ (2007-2013)

11,84

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

ΕΠ-ΕΠ

1,00

Διοικητήριο

Εθνικοί Πόροι

0,3

ΑΕσΠερ

Έχει υποβληθεί αίτηση

στο ΕΠ-ΕΠ

14,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

55,57

 

Το κύριο αντικείμενο της μελετητικής ωρίμανσης εστιάζεται σήμερα στους Κάθετους Άξονες, στα προς δημοπράτηση έργα και στα νέα έργα. Ειδικότερα:

     o   Κ.Α. Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας

     o   Κ.Α. Σέρρες – Δράμα – Καβάλα

     o   Κ.Α. Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα

     o   Οδική Ασφάλεια

     o   Διαχείριση Αποβλήτων

     o   Ο Ενιαίος Στρατηγικός Σχεδιασμός Υποδομών των Μεταφορών  της Ευρύτερης Περιοχής Θεσσαλονίκης  (ΣΣΥΜ-Θ)

     o   Νέα διασυνοριακή οδική γέφυρα Ελλάδας - Τουρκίας στον Έβρο

     o   Παράκαμψη πόλεως Ηγουμενίτσας και Οδικός άξονας Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα -Μαυρομάτι.

 

     -  Συμβάσεις Σε Εξέλιξη

Συνοψίζοντας τις δράσεις που αφορούν στα έργα/ μελέτες/ υπηρεσίες που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:

 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

(σε εκ. € με ΦΠΑ)

Κατασκευές

42

659,495

Μελέτες

184

43,955

Υπηρεσίες/Προμήθειες

57

2,379

 

 

 

Έργα ΛΕΣ

9

147,513

Υπηρεσίες ΛΕΣ*

23

14,695

ΣΥΝΟΛΟ

291

847,029

* ΛΕΣ : Λειτουργία, Εκμετάλλευση και Συντήρηση

 

     -  Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο εξωτερικό

Για το διάστημα από 2013 μέχρι και Ιούνιο 2014 οι δράσεις της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε., στον χώρο της παροχής υπηρεσιών συμβούλου στο εξωτερικό, στον τομέα διαχείρισης και επίβλεψης μελετών και κατασκευής σε μεγάλα έργα υποδομής (κυρίως οδοποιίας) έχουν ως εξής:

     o   Σερβία

     o   Αλβανία

     o   Ρουμανία

     o   Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου

     o   Διεθνής Ένωση Μεταφορών (International Road Union, IRU)

     o   Συμμετοχές σε Διαγωνισμούς

 

     -  Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

Κυκλάδες

Τον Φεβρουάριο του 2003 η εξαιρετικά υψηλή βροχόπτωση στη περιοχή των Κυκλάδων προκάλεσε καταστροφικές κατολισθήσεις καθώς και μεγάλης έκτασης προβλήματα σε δίκτυα και υποδομές. Μετά την ανάληψη της ευθύνης της αντιμετώπισης των καταστροφών από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (31.03.2003), έγινε άμεση ανάθεση 18 εργολαβιών σε 19 νησιά, που αφορούσαν α) σε επεμβάσεις στα οδικά δίκτυα β) σε επεμβάσεις στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης γ) σε αντιπλημμυρικά έργα και δ) στην αντιμετώπιση κατολισθήσεων. Η πλειοψηφία των εργολαβιών ξεκίνησε έως τις αρχές Ιουνίου 2003 και ολοκληρώθηκε έως τα μέσα του 2004.

Ικαρία

Τον Οκτώβριο του 2010 μια θεομηνία προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ικάριας με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνη η χρήση μεγάλων τμημάτων του και να δημιουργηθούν προβλήματα προσπελασιμότητας σε ορισμένους οικισμούς. Μετά την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε στις 31.12.2010 ξεκίνησαν τρεις (3) συμβάσεις κατασκευής με αντικείμενο τη διαχείριση της μελέτης και κατασκευής των έργων αποκατάστασης των ζημιών σε διάφορες θέσεις.

Ρόδος

Το Νοέμβριο του 2013, μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, διενεργήθηκε από τεχνικό κλιμάκιο μηχανικών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε αυτοψία στο οδικό δίκτυο της Ρόδου, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν το νησί. Η αυτοψία διενεργήθηκε σε θέσεις του οδικού δικτύου και επικεντρώθηκε κυρίως σε υδραυλικά, γεωτεχνικά και δομοστατικά προβλήματα των υποδομών.

Κεφαλλονιά

Μετά τον πρόσφατο σεισμό στην Κεφαλλονιά (26.01.2014) και με την σημαντική εμπειρία αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων, η Εταιρεία διαθέτει κλιμάκιο 10 μηχανικών όλων των ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση και οργάνωση των διαδικασιών αποκατάστασης των βλαβών των υποδομών του νησιού.

Στόχοι

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. είναι ένας φορέας του δημοσίου που έχει πλούσια δραστηριότητα και εξαιρετική εμπειρία στον τομέα της μελέτης και κατασκευής έργων υποδομής. Σε διάστημα 14 ετών ολοκλήρωσε τον άξονα της Εγνατίας και κάθετους  συνολικού μήκους περίπου 1.000 χλμ., δαπάνης άνω των 7 δισ. €, επίτευγμα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα.

 

Σήμερα, προστίθενται νέες προκλήσεις, όπως αυτές της διαχείρισης της λειτουργίας,  της  συντήρησης και της εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου, ο τομέας  εποπτείας της σύμβασης παραχώρησης όταν αυτή ολοκληρωθεί, τα έργα στα νησιά, στους κάθετους άξονες και στους νέους οδικού άξονες που της έχουν μεταβιβασθεί, τα έργα στο εξωτερικό κ.λ.π. Η Εταιρεία οφείλει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές επιδεικνύοντας αρτιότητα ως προς το τεχνικό αντικείμενο και αποτελεσματικότητα ως προς τον χρόνο αντίδρασης  και το κόστος κατασκευής. Η υψηλή τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει θα πρέπει να τύχει εφαρμογής ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικό και να χρησιμεύσει στη βελτίωση των υποδομών και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. υπέβαλλε προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προτάσεις για χρηματοδότηση έργων αρμοδιότητάς της από την 5η χρηματοδοτική περίοδο ΣΕΣ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,4 δισ. €.

 

Σήμερα, πολλές καινοτομίες της εταιρείας έχουν υιοθετηθεί από άλλους Φορείς, Ανώνυμες Εταιρείες του Ελληνικού Δημοσίου και το Υπουργείο. Η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχει όραμα. Επιθυμεί να καταστεί ο αποκεντρωμένος φορέας υλοποίησης σύγχρονων υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα και στα Βαλκάνια και να μην περιοριστεί στο σπουδαίο αυτό έργο. Η εταιρεία έχοντας την έδρα της στην Βόρεια Ελλάδα υλοποιεί ουσιαστικά την αποκέντρωση των αποφάσεων και δίνει περαιτέρω δυνατότητα ανάπτυξης του βορειοελλαδικού δυναμικού.

 

Ο σωστός προγραμματισμός, η τεχνογνωσία και η αξιοπιστία της Εταιρείας αποτελούν τους παράγοντες για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η Εταιρεία, μέσα στο περιβάλλον της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, εγγυάται ότι οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. θέλει και μπορεί να υλοποιεί και να διαχειρίζεται με επιτυχία τεχνικά έργα μεγάλου μεγέθους.

Κύλιση στην Αρχή