Αντικείμενο

Αντικείμενα αρμοδιότητας

Τα αντικείμενα αρμοδιότητας της Εταιρείας, έως σήμερα, είναι τα ακόλουθα:

 

   1)  Ο Αυτοκινητόδρομος 'ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ'

Η Εγνατία Οδός είναι ο οριζόντιος οδικός άξονας που διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας έως τους Κήπους, στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Έχει μήκος 670 χλμ., κατασκευάστηκε ως κλειστός αυτοκινητόδρομος διεθνών προδιαγραφών με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κλάδο κυκλοφορίας και κεντρική διαχωριστική νησίδα. Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα που κατασκευάστηκε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό, τόσο για την ανάπτυξη των Περιφερειών που διασχίζει, όσο και για τη σύνδεση της χώρας με τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Εγνατία Οδός έχει περιληφθεί στα έργα πρώτης προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΔΜ).

 

   2)  Κάθετοι Άξονες

Οι Κάθετοι Άξονες της Εγνατίας Οδού, ως τμήματα των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων, εξασφαλίζουν τη σύνδεση της Ελλάδας με τις Βαλκανικές χώρες και την Ευρώπη. Οι Κάθετοι αυτοί Άξονες, συνδέουν την Εγνατία Οδό με την Αλβανία (Τίρανα), τη Βουλγαρία (Σόφια, Χάσκοβο, Μπουργκάς) και την ΠΓΔΜ (Σκόπια). Με την ολοκλήρωση των Αξόνων αυτών, μειώνεται σημαντικά η χρονοαπόσταση με αποτέλεσμα σε περίπου τρεις ώρες να είναι εφικτή η πρόσβαση από τη Θεσσαλονίκη στις πρωτεύουσες των γειτονικών χωρών της Νότιας Βαλκανικής, με προφανή οικονομικά οφέλη για τη χώρα και, ειδικότερα, για τη Βόρεια Ελλάδα.

 

   3)  Λοιπά Έργα

Πέρα από τα προαναφερθέντα, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχει αναλάβει την εκτέλεση έργων στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και επεμβάσεις στο υφιστάμενο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο που συνδέονται με την Εγνατία. Το Σεπτέμβριο του 2010 μεταφέρθηκαν στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. αρμοδιότητες μελέτης και κατασκευής νέων οδικών έργων σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, για την κατασκευή περιφερειακών οδών αστικών κέντρων (Καβάλας, Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικά θεωρούνται επίσης τα εξής:

«Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υποδομών Θεσσαλονίκης»

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία, μεταβιβάσθηκαν στην ΕΟΑΕ αρμοδιότητες για την εκπόνηση των μελετών και την υλοποίηση σημαντικού μέρους των έργων που περιλαμβάνονται στο «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Υποδομών Μεταφορών της Θεσσαλονίκης», όπως η βελτίωση και αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής, η κατασκευή του Εξωτερικού Οδικού Δακτυλίου Θεσσαλονίκης και η σύνδεση της με το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ καθώς και τα λοιπά έργα για την ολοκλήρωση του εσωτερικού και εξωτερικού δακτυλίου του ΠΣΘ και των ακτινικών τους συνδέσεων.

Ωρίμανση και υλοποίηση έργων στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μεταβιβάστηκε επίσης, το Σεπτέμβριο του 2010 η αρμοδιότητα υλοποίησης λιμενικών έργων, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, προϋπολογισμού 95 εκατ. € και διαφόρων έργων υποδομής (αποχέτευση, ΕΕΛ, ΧΥΤΑ, οδοποιία, ύδρευση, αφαλατώσεις, Σχολεία, Περιβάλλον κλπ) στο Νότιο Αιγαίο, συνολικού προϋπολογισμού περί τα 140 εκατ. € (σύμφωνα με την τροποποίηση της αρχικής ΚΥΑ, ως προς το παράρτημα των έργων, τον Απρίλιο του 2012). Στα έργα αυτά πρέπει να προστεθούν και έργα ή και μελέτες που εκπονούνται από την ΕΟΑΕ, στα πλαίσια προγραμματικών συμβάσεων με τους κατά τόπους φορείς (Ικαρία, Σύρος).

 

Επιπλέον, ανέλαβε την ευθύνη υλοποίησης έργων για το σύνολο των περιφερειών της χώρας, όπως:

Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων Οδικής Ασφάλειας.

Το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ επεξεργάσθηκε ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων Οδικής Ασφάλειας σε Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, το οποίο εγκρίθηκε επί της αρχής από την Επιτροπή Μεγάλων Έργων της Κυβέρνησης. Φορείς υλοποίησης του Προγράμματος αυτού θα είναι η Δ/νση Μελετών (ΔΜΕΟ) της Γ.Γ.Δ.Ε. και η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Ειδικότερα, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχει αναλάβει και υλοποιεί τις δύο πρώτες δράσεις του προγράμματος (αναφορικά με τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επεμβάσεις) που περιλαμβάνουν την εκπόνηση εξήντα (60) Μελετών Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας σε όλους τους Νομούς της χώρας για το σύνολο του Εθνικού (μη Διευρωπαϊκού) οδικού δικτύου και τμήμα του Επαρχιακού οδικού δικτύου και οκτώ (8) συμβάσεις Τεχνικών Συμβούλων για την υποστήριξη της Εταιρίας, συνολικού προϋπολογισμού οκτώ (8) εκατ. €, καθώς και την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων, και θα συμμετέχει στην υλοποίηση της τρίτης και τέταρτης δράσης του Σχεδίου Δράσεων Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. Αναμένεται η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου των μελετών αυτών εντός του πρώτου εξαμήνου 2014 με σκοπό την τμηματική έναρξη δημοπράτηση εργολαβιών κατασκευής έργων βελτίωσης οδικής ασφάλειας της οδικής υποδομής σε επίπεδο νομού από το πρώτο εξάμηνο του 2014

Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων Χ.Α.Δ.Α.

Με την ΚΥΑ 17/02/112/ΦΝ393, ΦΕΚ Β 1819/12-08-2011 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δόθηκε στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. η δυνατότητα να αναλαμβάνει από τους κατά νόμο αρμόδιους για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων φορείς (Δήμους ή ΦοΣΑ), τη μελέτη και κατασκευή των έργων αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. της χώρας, εκτός των Περιφερειών Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας, προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες, κατά το νόμο, σχετικές ενέργειες. Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη πέντε (5) συμβάσεις μελετών ΧΑΔΑ και αναμένεται η εκκίνηση των σχετικών έργων εντός του 2014.

 

   4)  Άλλες Δραστηριότητες – Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. αποτελεί ένα δυναμικό οργανισμό, που διαθέτει μία αποδοτική οργανωτική δομή, προηγμένη τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης, μεγάλη εμπειρία, όσον αφορά στη συνεργασία με ξένες κατασκευαστικές επιχειρήσεις και Διεθνείς Οργανισμούς σε ρόλο εμπειρογνωμόνων, καθώς και στελέχη εξειδικευμένα στη διαχείριση μεγάλων έργων. Τα πλεονεκτήματα αυτά την καθιστούν έναν οργανισμό απολύτως ικανό να αναλάβει τη διαχείριση έργου και κατασκευής σε άλλα έργα υποδομών που υλοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Έργα στο εξωτερικό

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 2008 στον τομέα παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και εκτός των ελληνικών συνόρων στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. Συμμετέχει σε διαγωνισμούς και, ήδη, ανέλαβε συμβάσεις διαχείρισης και επίβλεψης μεγάλων έργων υποδομής στη Σερβία, στη Ρουμανία και την Αλβανία.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Ο.Σ.Ε.Π. έχει αναλάβει την ευθύνη της Τεχνικής Γραμματείας για την υλοποίηση του Οδικού Δακτυλίου της Μαύρης Θάλασσας.

Δημόσια Έργα με Συμβάσεις Παραχώρησης

Το Νοέμβριο του 2012 με την ΚΥΑ Δ17α/07/173/ΦΝ380/14.11.12 (ΦΕΚ 3017Β΄/14.11.12) αποφασίστηκε η μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. ΔΟ/0/28/2/Φ.1332/2008 ΚΥΑ, με την οποία είχαν, αρχικά, εκχωρηθεί στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. οι αρμοδιότητες για την υλοποίηση τριών έργων μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και συγκεκριμένα των:

τμήμα Ράχες Μαλιακού – Κλειδί του αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε
Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) από Λαμία έως Παναγιά και συντήρηση του τμήματος του ΠΑΘΕ από Σκάρφεια έως Ράχες
Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης.

Στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. παρέμεινε η αρμοδιότητα διαχείρισης των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων του τρίτου έργου.

Κύλιση στην Αρχή